Priesters profiteren van Pinksteren

Pinksteren, de dag die draait om de uitstorting van de Heilige Geest, is een feest dat Jefferson waarschijnlijk nooit heeft gevierd. Net als de hemelvaart, liet Jefferson het neerdalen van de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid uit zijn Bijbel.

Jefferson was een unitarist: een tegenstander van het trinitarisme, het geloof in de Drie-eenheid. Volgens unitaristen bestond er geen drievoudige God en was Jezus niet goddelijk, maar menselijk.

Joseph Priestley was een van de belangrijkste leiders van het unitarisme. Priestley schreef dat de driedeling van de ziel door Plato en het daarop geïnspireerde platonisme het christendom hadden vertroebeld en verpest.

Jefferson volgde Priestleys felle kritiek op de doctrine van de Drie-eenheid en Plato. Aan John Adams schreef hij in 1813:

I remember to have heard Dr. Priestley say that if all England would candidly examine themselves, & confess, they would find that Unitarianism was really the religion of all: and I observe a bill is now depending in parliament for the relief of Anti-Trinitarians.

It is too late in the day for men of sincerity to pretend they believe in the Platonic mysticisms that three are one, & one is three; & yet the one is not three, and the three are not one: […] but this constitutes the craft, the power and the profit of the priests.

Ideeën die met het gezonde verstand niet te begrijpen waren, vroegen om uitleg van priesters en dat gaf hun een zekere macht. Het waren volgens Jefferson dus de priesters die profiteerden van het platonisme en Pinksteren.