Categorie: Context

Als ambassadeur in Parijs maakte Jefferson de Franse Revolutie van dichtbij mee en hij werd direct een groot voorstander van de revolutie. Hij raakte bevriend…

Lees verder...De sleutel van de Bastille

In 1775 werd het tweede Continental Congress bijeengeroe­pen, waarbij Jefferson werd verkozen tot afgevaardigde van Virgi­nia. In die functie schreef hij een eerste versie van…

Lees verder...Jefferson op 4 juli

Speciaal voor Koningsdag een fragment uit De Jefferson Bijbel over Thomas Paine, die streed tegen de monarchie. Weten welke invloed hij had op Jeffersons religieuze ideeën?…

Lees verder...Thomas Paine

Heel Jeffersons leven was Bolingbroke een van zijn meest geliefde auteurs. Hoewel Bolingbroke tegenwoordig relatief onbekend is, gold hij in zijn tijd als een filosofische…

Lees verder...Lord Bolingbroke

John Locke was de grootste intellectuele inspiratiebron voor de Amerikaanse Verlichting. Aan hem ontleende Jefferson het doel van de samenleving – het beschermen van ‘life,…

Lees verder...John Locke

Toen Jefferson ambassadeur van de Verenigde Staten in Frankrijk was, onderhandelde hij ook in Amsterdam over een mogelijke lening bij de Nederlanders. Hij reisde via…

Lees verder...Jefferson in Nederland

Meer nog dan alle anderen beïnvloedde Joseph Priestley het Bijbelproject van Jefferson – zozeer zelfs dat hij het, als hij niet was overleden, waarschijnlijk zelf…

Lees verder...Joseph Priestley