Joseph Priestley

Meer nog dan alle anderen beïnvloedde Joseph Priestley het Bijbelproject van Jefferson – zozeer zelfs dat hij het, als hij niet was overleden, waarschijnlijk zelf had voltooid. Priestley was een typische alleskunner uit de Verlichting: goed onderlegd in zijn klassieke talen, religieus en politiek betrokken, en een groot natuurfilosoof en wetenschapper.

I have read Priestleys Corruptions of Christianity, & Early Opinions of Jesus, over and over again; and I rest on them […] as the basis of my own faith.
– Thomas Jefferson

Priestleys naam is gevestigd als wetenschapper en unitaristisch leider. Hij was de (her)ontdekker van zuurstof en uitvinder van koolzuurhoudende drank. Daarnaast schreef hij verschillende artikelen en boeken over het christelijk geloof in het algemeen en de evangeliën in het bijzonder. Jefferson leerde Priestley kennen via zijn natuurwetenschappelijke werk, raakte met hem bevriend en koesterde een grote en uitgesproken bewondering voor zijn latere religieuze werken. Op die werken baseerde Jefferson zijn eigen geloof en het was Priestley die hem direct inspireerde tot het maken van De Jefferson Bijbel.